Bạn đang ở đây

Tin khuyến công

06/30/2020 - 13:51
6 tháng đầu năm, Sở Công Thương Trà Vinh đã cơ bản đảm bảo tiến độ triển khai hoạt động khuyến công...
06/26/2020 - 09:41
Nguồn kinh phí cho triển khai công tác khuyến công hàng năm được Sở Công Thương Khánh Hòa sử dụng...
06/23/2020 - 08:41
Nghiêm khắc trong bình chọn, dành nhiều ưu đãi cho sản phẩm được công nhận, Quảng Trị đang từng...
06/12/2020 - 09:54
Trong những năm qua, hoạt động khuyến công Công nghiệp nông thôn (CNNT) tỉnh Yên Bái đã mang lại...
06/01/2020 - 09:42
Việc tổ chức “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020” (Hội thi) là hoạt động nhằm khơi...
05/27/2020 - 10:45
Những bất cập trong quản lý khiến Bắc Giang gặp không ít trở ngại khi thu hút đầu tư hoàn thiện hạ...
05/12/2020 - 09:03
Từ 27,853 tỷ đồng “vốn mồi”, qua 7 năm (2014 - 2020) Khuyến công Bình Định đã thu hút tới 106,107...
05/07/2020 - 08:02
Chương trình khuyến công tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 - 2025 đã được phê duyệt, tuy nhiên lãnh đạo...
04/28/2020 - 07:53
Với 100% đề án khuyến công được triển khai, hoàn thành trong năm 2019, đã góp phần tạo đà cho ngành...
04/27/2020 - 08:21
Bên cạnh những tác động tiêu cực, đại dịch Covid-19 cũng tạo thời cơ để các doanh nghiệp (DN) công...
04/20/2020 - 08:00
“Cần có chiều sâu và tầm nhìn xa hơn về phát triển ngành công nghiệp Alumin và nhôm ở Việt Nam đến...
04/15/2020 - 08:21
Nhằm vượt qua dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp (DN) ngành gỗ đang nỗ lực để vừa duy trì sản...