Bạn đang ở đây

Hôi Chợ triển lãm

08/15/2019 - 08:38
Nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển kênh lưu thông sản phẩm, hàng hóa và...
08/13/2019 - 10:04
Sáng ngày 7/8/2019, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm India Expo Centre & Mart, Ấn Độ đã diễn ra...
08/13/2019 - 10:01
Diễn ra từ ngày 2 - 7/8, Hội chợ quốc tế thương mại, du lịch, đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây (...
08/02/2019 - 09:45
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 657 -CV/HNDTW V/v mời tham gia Hội chợ...
08/02/2019 - 09:40
Từ 17-20/10, Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 8 năm 2019 (Hanoi Gift...
08/02/2019 - 09:39
Tối ngày 30/7 tại Quảng trường Phú Gia, TP. Rạch Giá, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du...
08/02/2019 - 09:38
Gần 30 doanh nghiêp (DN) tỉnh Lâm Đồng và 60 DN của TP. Hồ Chí Minh đã gặp gỡ, trao đổi và kết nối...
07/25/2019 - 15:05
HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 657 -CV/HNDTW V/v mời tham gia Hội chợ...
06/26/2019 - 08:53
Mời tham dự Hội chợ Thương mại ASEAN – Trung Quốc lần thThực hiện Chương trình xúc tiến thương mại...