Bạn đang ở đây

Xuất Khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc

Ngày 01/4/2021 Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương có văn bản số 175/XNK-NS về việc xuất khẩu ớt sang thị trường Trung Quốc. Có file đính kèm 

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan