Bạn đang ở đây

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản của Văn phòng Chính phủ số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ và số 3701/VPCP-KTTH ngày 11/5/2020 về hoạt động xuất nhập khẩu và mua bán, trao đổi hàng hoá qua biên giới.

Ngày 14/5/2020 Bộ Công Thương có văn bản số 3461/BCT-XNK về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Cơ quan, doanh nghiệp phối hợp, triển khai các nội dung cụ thể như sau: (có file đính kèm).

Nguồn: Sở Công thương

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan