Bạn đang ở đây

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 15/9/2020 Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái có Thông báo số 133/TB-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Có file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Sở

 

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan