Bạn đang ở đây

Lãnh đạo Sở Công Thương dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Chí Lư xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Hòa chung với không khí tưng bừng cùng cả nước kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, Sáng ngày 15/11/2020 đồng chí Trịnh Văn Thành, Ủy viên Ban thường vụ đảng ủy, Phó bí thư đảng ủy, Phó giám đốc Sở Công Thương đã đến dự ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tại thôn Chí Lư xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.

Lãnh đạo Sở Công thương trao quà cho xã

Phát biểu chúc mừng và tặng hoa nhân dân thôn Chí Lư xã Phình Hồ, đồng chí Phó giám đốc Sở Công Thương đã ghi nhận những kết quả mà thôn Chí Lư đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ và nhân dân xã Phình Hồ nói chung và thôn Chí Lư nói riêng cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của bản, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên đi đầu gương mẫu trong mọi lĩnh vực, vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thực hiện tốt các tiêu chí để năm 2020 tiếp tục giữ vững danh hiệu bản văn hóa, phấn đấu trên địa bàn không có tệ nạn xã hội; không có trẻ em trong độ tuổi bỏ học, không có người sinh con thứ ba; không có tảo hôn… Thực hiện tốt phong trào sáng - xanh - sạch đẹp và trở thành nề nếp, tự giác trong khu dân cư. Phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn, hoạn nạn, giúp nhau trong phát triển kinh tế, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu cản trở sự tiến bộ chung. Thực hiện ý chí đoàn kết để phát triển kinh tế, đoàn kết để phấn cải thiện đời sống đi đôi với nâng cao dân trí để tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết. Phát huy thế mạnh trong các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT và xây dựng thôn Chí Lư thực sự trở thành thôn Nông thôn mới./.

Nguồn: TTKC&XTTM

 

Tin liên quan