Bạn đang ở đây

Hoạt động ngành Công Thương Yên Bái tháng 3 và 3 tháng năm 2020

Bước vào thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn song hoạt động của ngành Công Thương duy trì được tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên mức tăng trưởng chưa cao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 năm 2020 tăng 8,3% so với tháng 2 năm 2020 và tăng 5,56% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Công nghiệp khai khoáng  giảm 9,46%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,23%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng giảm 6,06%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,33%.

 

Hoạt động khuyến công - tư vấn phát triển công nghiệp:

Khuyến công quốc gia: Khuyến công quốc gia: Đã phối hợp với các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn xây dựng đề án mới và đề án bổ sung cho kế hoạch năm 2020; khuyến công địa phương: Phối hợp với các địa phương, các cơ sở CNNT khảo sát, xây dựng đề án kế hoạch kinh phí KCĐP năm 2020; tư vấn phát triển công nghiệp: đang tiếp tục thực hiện 06 công trình với tổng giá trị 518,703 triệu đồng. Đã hoàn thành 04/06 công trình, giá trị 25,351 triệu đồng; tiết kiệm năng lượng: Phối hợp với các ngành, địa phương, các doanh nghiệp khảo sát, xây dựng đề án kế hoạch TKNLĐP năm 2020.

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020: Được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch vốn 10 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách địa phương). Đã được UBND tỉnh phê duyệt phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Đang trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của dự án và đang triển khai các bước tiếp theo.

Hoạt động kinh doanh thương mại:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 3/2020 ước đạt 1.442,72 tỷ đồng, giảm 3,54% với tháng trước, lũy kế ước đạt 4.593,82 tỷ đồng, bằng 22,4% kế hoạch năm, thấp hơn 16,66% so với kịch bản tăng trưởng quý 1/2020,  tăng 6,14% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 200,66 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,36%; các khu vực kinh tế khác ước đạt 4.393,16 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 95,64%.  

Kim ngạch xuất khẩu tháng 03/2020 ư­ớc đạt 14,27 triệu USD giảm 2,01% so với tháng trước, tăng 23,6% so với kịch bản tăng trưởng quý 1/2020, lũy kế ước đạt 37,07 triệu USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ và bằng 17,65% so với kế hoạch năm.

Công tác xúc tiến thương mại: Hoàn thành xây dựng các đề án thành phần theo kế hoạch XTTM năm 2020 để trình thẩm định; phát hành 03/12 bản tin Công Thương; tổ chức được 02/15 hội chợ; làm việc với doanh nghiệp thúc đẩy triển khai hoạt động xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông sản chế biến.

Mục tiêu, kế hoạch tháng 4 năm 2020:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 đạt 1.000 tỷ đồng;

Tổng mức lưu chuyển HH bán lẻ đạt 1.710 tỷ đồng;

Xuất khẩu phấn đấu đạt 17,5 triệu USD trở lên;

Triển khai thực hiện các đề án khuyến công, Xúc tiến thương mại;

Triển khai Dự án điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2020.

 Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch tháng 4 năm 2020, cần có quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu tháng và thực hiện một số giải pháp sau:

Tăng cường công tác phối hợp nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để tổng hợp, theo dõi và đánh giá đầy đủ tình hình hoạt động công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Phối hợp với các địa phương, các ngành và Cục Thống kê tỉnh để tổng hợp đầy đủ sản lượng, giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại phục vụ cho công tác xây dựng báo cáo hàng tháng.  

Tăng cường phối hợp với Cục QLTT tỉnh trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại; hàng giả hàng kém chất lượng, tập trung kiểm tra trên các tuyến giao thông và địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý các vi phạm, ổn định thị trường bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất kinh doanh, đôn đốc khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các quy định về khai thác chế biến khoáng sản, thủy điện, kinh doanh xăng dầu khí hóa lỏng, vệ sinh an toàn thực phẩm, khuyến mãi...

Tiếp tục triển khai công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hoá cho một số doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Chủ động triển khai các nhiệm vụ khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan