Bạn đang ở đây

Hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm Nhãn của tỉnh Sóc Trăng

21/07/2021 09:51:59

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 988/SCT-TTXTTM ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm Nhãn của tỉnh Sóc Trăng.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp; hợp tác xã; hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tuyên truyền, kết nối tiêu thụ các sản phẩm Nhãn của tỉnh Sóc Trăng. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp sản phẩm Nhãn của tỉnh Sóc Trăng để trao đổi kết nối tiêu thụ sản phẩm, ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp hai địa phương.

Danh sách thông tin các đơn vị cung cấp sản phẩm Nhãn của tỉnh Sóc Trăng được cập nhật trên Website của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sctyenbai.gov.vn

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./. Có file đính kèm

Nguồn: TTKC&XTTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan