Bạn đang ở đây

Hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, do bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên việc tiêu thụ nông sản của tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UNBD tỉnh Quảng Trị tại Công văn số 1411/UBND-NN ngày 01/4/2020 về việc tăng cường các giải pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

Nhằm hỗ trợ giúp cho doanh nghiệp, người dân, HTX trên địa bàn tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Ngày 11/5/2020 Sở Công thường tỉnh Quảng Trị có Văn bản số 629/SCT-QLTM về việc hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản tỉnh Quảng Trị, qua đó Sở Công thương Quảng Trị kinh đề nghị Cục Xúc tiến thương mại, Sở Công thương các tỉnh, thành phố quan tâm, hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh Quảng Trị.

Sở Công thương xin gửi thông tin chi tiết một số sản phẩm cần hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ.(Có file đính kèm).

Nguồn: Sở Công thương

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan