Bạn đang ở đây

Hỗ trợ kết nối thông tin Dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm (VDH mall) tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

Ngày 01/10/2020, Sở Công thương thành phố Hải Phòng có Công văn số 2192/SCT-QLTM gửi Bộ Công thương về việc đề nghị hộ trợ kết nối thông tin Dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm (VDH Mall) tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

Ngày 08/10/2020 Bộ Công Thương có công văn số 7591/BCT-TTTN về việc hộ trợ kết nối thông tin Dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm (VDH Mall) tại phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Có file đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan