Bạn đang ở đây

Chấp hành nghĩa vụ đăng ký kê khai thuế, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trên địa bản tỉnh Yên Bái

20/07/2021 14:12:15

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Văn bản số 2318/UBND-TC ngày 19 tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường các biện pháp quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số.

Sở Công Thương đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đăng ký kê khai thuế, nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (có danh sách các tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng đã duyệt điện tử kèm theo).

Nhận được công văn này, đề nghị các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ về Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế tỉnh Yên Bái, số điện thoại 02163.856.189; 02163.858.131 để được hướng dẫn./. Có danh sách đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan