Bạn đang ở đây

Các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021

Ngày 01/4/2021 Cục Xuất Nhập khẩu - Bộ Công thương có văn bản số 176/XNK-NS về việc Các nước thành viên WTO thông báo dự thảo quy định về SPS từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 3 năm 2021. Có file đính kèm

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan