Bạn đang ở đây

Hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản phẩm cam tỉnh Hà Giang

08/09/2021 10:09:42

Ngày 5 tháng 9 năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại nhận được văn bản số 1085/SCT-QLTM  ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Hà Giang về việc đề nghị hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm cam tỉnh Hà Giang.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp; hợp tác xã; hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang tuyên truyền, kết nối tiêu thụ các sản phẩm cam của tỉnh Hà Giang. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xin gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh thông tin các đơn vị cung cấp sản phẩm cam của tỉnh Hà Giang để trao đổi kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, ký kết hợp đồng giữa các doanh nghiệp hai địa phương.

Danh sách thông tin các đơn vị cung cấp sản phẩm cam của tỉnh Hà Giang được cập nhật trên Website của Sở Công Thương tại địa chỉ: http://sctyenbai.gov.vn

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trân trọng thông báo./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan