Bạn đang ở đây

Yên Bái: Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 tiếp tục tăng

Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 7,28%.

Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đưa sản phẩm vào lò nung. 

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng 11 ước đạt 1.105,4 tỷ đồng, tăng 0,85% so với tháng trước. Lũy kế ước đạt 10.695,5 tỷ đồng, tăng 7,35% so với cùng kỳ, bằng 90,51% so với kịch bản tăng trưởng tháng 11 năm 2020, bằng 82,27% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020. 

Trong đó, các sản phẩm khai khoáng ước đạt 765,1 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt 9.169,9 tỷ đồng; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước đạt 699,5 tỷ đồng...

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2020 tăng 0,7% so với tháng 10 năm 2020 và tăng 7,28% so với cùng kỳ năm 2019. Các sản phẩm xi măng Portland đen, tinh bột sắn, bột dong riềng, đá block, điện thương phẩm, điện sản xuất, đá xây dựng đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái....

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan