Bạn đang ở đây

Phối hợp và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm quả Na Chi Lăng

Ngày 13/8/2020 Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn có văn bản số 963/SCT-QLTM gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố và Hiệp hội doanh nghiệp các tỉnh thành phố về việc Phối hợp và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm quả Na Chi Lăng. (Có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan