Bạn đang ở đây

Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương tình "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020"

Thực hiện Kế hoạch số: 1179/KH-SCT ngày 30/6/2020 của Cở Công thương tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 19/6/2020 của Bộ Công thương về việc tổ chức "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020" (Gọi tắt là Chương tình).

Ngày 30/6/2020 Sở Công thương có công văn số 1180/SCT-QLTM về việc Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương tình "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020"

(Có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan