Bạn đang ở đây

Triển khai thực hiện giảm giá điện, tiền điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

Ngày 16 tháng 4 năm 2020 Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Văn bản số 2739/EVN-KD Về việc Triển khai thực hiện giá điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19. (Có file đính kèm).

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan