Bạn đang ở đây

Yên Bái: Xuất khẩu 5 tháng ước đạt trên 63,9 triệu USD

Thị trường xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019 của tỉnh tăng cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tăng ở mặt hàng rau quả, chè, quặng và khoáng sản khác, chất dẻo nguyên liệu, sản phẩm gỗ, giấy và các sản phẩm từ giấy, hàng dệt may…

Dự ước tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đạt 63.908 ngàn USD, bằng 37,59% kế hoạch, tăng 27,22% so cùng kỳ năm trước. 

Cụ thể: mặt hàng rau quả đạt 1.700 ngàn USD; chè chế biến đạt 1.154 ngàn USD; sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1.246 ngàn USD; quặng và khoáng sản khác đạt 20.580 ngàn USD; chất dẻo nguyên liệu đạt 11.465 ngàn USD; sản phẩm từ chất dẻo đạt 52 ngàn USD; gỗ đạt 1.631 ngàn USD; sản phẩm gỗ đạt 822 ngàn USD; giấy và các sản phẩm từ giấy đạt 4.041 ngàn USD; hàng dệt may đạt 21.034 ngàn USD; sản phẩm gốm sứ đạt 98,5 ngàn USD…

Nguồn: Phòng QLTM

Tin liên quan