Bạn đang ở đây

Yên Bái: Tình hình sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2019

 

5 tháng năm 2019, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì tăng trưởng khá cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng năm 2019 tăng 7,16% so với cùng kỳ .Trong đó, khai khoáng tắng 24,58%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,45%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 0,48%. Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng theo giá so sanh 2010 đạt 4.152 tỷ đồng bằng 34,6% so với kế hoạch tỉnh giao, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010, tháng 5 năm 2019 ước  đạt 958,1 tỷ đồng, tăng 6,68% so với tháng 4/2019; trong đó: công nghiệp khai khoáng đạt 327,9 tỷ đồng tăng 2,75% so với tháng 4/2019; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 3.435,966 tỷ đồng, tăng 6,37% so với tháng 4/2019;  cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải đạt 25,2 tỷ đồng, tăng 4,43% so với tháng 4/2019; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 363 tỷ đồng, tăng 12,72% so với tháng 4/2019;

Các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chiếm tỷ trọng cao ảnh hưởng lớn đến chỉ số phát triển công nghiệp, vẫn giữ mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ 2018 như: Công ty CP Vật liệu xây dựng Yên Bái, Công ty Đá cẩm thạch RK Việt Nam, Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái; Công ty CP chế biến Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái; công ty Cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái …

Những sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng đến chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: xi măng; đá xẻ; điện thương phẩm; điện sản xuất giấy vàng mã ; sản phẩm ván ép tăng ; tinh dầu quế , chế biến chè, quặng sắt, quặng chì  .....

Để ổn định phát triển sản xuất công nghiệp, duy trì nhịp độ phát triển sản xuất phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao cho ngành công thương năm 2019 cần tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là vấn đề về vốn, tiêu thụ sản phẩm để doanh nghiệp ổn định và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh như: xi măng, chế biến gỗ, chế biến tinh bột sắn, sản xuất giấy đế, giấy vàng mã, sản xuất đá lát các loại, đá bột CaCO3­…. Đẩy mạnh tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giữ vững các thị trường truyền thống; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình công nghiệp trọng điểm sớm hoàn thành đi vào sản xuất góp phần hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất công nghiệp./.

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Tin liên quan