Bạn đang ở đây

Xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới

02/06/2021 14:25:24

Thực hiện ý kiến chỉ đoạ của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản số 3506/VPCP-KHTH ngày 27/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá quả cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia. 

Bộ Công Thương có văn bản số 3083/BCT-XNK ngày 01/6/2021 về việc xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hoá qua các cửa khẩu biên giới như sau: (có file đính kèm)

Nguồn: TTKC&XTTM

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan