Bạn đang ở đây

Thư chúc mừng của Bộ Trưởng Công Thương nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống các cơ quan hành chính Nhà nước (28/8/1945-28/8/2020)

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước, ngành Tổ chức nhà nước, ngành Tài chính và ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2020). Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong lĩnh vực Văn phòng hành chính Nhà nước, Tổ chức nhà nước, Tài chính và Tư pháp trong ngành Công Thương.

Nguồn: Báo Công thương

Tin liên quan