Bạn đang ở đây

Thông báo: Tiếp tục xác nhận tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại văn bản số 1298/UBND-VX ngày 08/5/2020 về việc khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 13/5/2020 Sở Công thương tỉnh Yên Bái có Công văn số 780/SCT-QLTM về việc: Thông báo tiếp tục xác nhận tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo đó, cả nước đã bước sang giai đoạn mới phòng, chống dịch bệnh đồng thời khôi phục, phát triển nền kinh tế, thực hiện nới lỏng các hạn chế đối với việc tổ chức các lễ hội, sự kiện tập trung đông người. Do đó, Sở Công thương tỉnh Yên Bái thông báo đến các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội chợ việc tiếp tục xác nhận tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh với yên cầu tổ chức đảm bảo thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn...

Sở Công thương thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. (có file đính kèm)

Nguồn: Phòng QLTM

 

Tin liên quan