Bạn đang ở đây

Thông báo tạm dừng xác nhận tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn Tỉnh Yên Bái

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy Yên Bái tại văn bản số 1396-CV/TU Ngày 12/3/2020 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 578/UBND-VX ngày 12/3/2020 v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Tin liên quan