Bạn đang ở đây

Tăng cường công tác quản lý an toàn đập và hồ chứa bùn thải của các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản

Nhằm tăng cường công tác quản lý về an toàn đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Văn bản số 3196/UBND-NLN ngày 28/12/2018 và Văn bản số 260/UBND-CN ngày 01/02/2019 về việc tăng cường giám sát an toàn đập và hồ chứa đối với các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản. Căn cứ vào yêu cầu của các Văn bản trên Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 113/SCT-KTATMT ngày 21/01/2019 về việc hướng dẫn các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn đã đi vào hoạt động thực hiện các quy định về an toàn đập và hồ chứa và Văn bản số 204/SCT-KTATMT ngày 14/02/2019 về việc yêu cầu các cơ sở báo cáo tình hình thực hiện các qui định về an toàn đập và hồ chứa trong khai thác, chế biến khoáng sản, qua đó đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý an toàn đối với đập và môi trường hồ chứa bùn thải quặng đuôi từ các nhà máy tuyển quặng với một số nội dung như: Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản có liên quan; Rà soát lại toàn bộ dự án; khảo sát địa hình, địa chất khu vực trong đó tập trung tại khu vực hồ chứa bùn thải quặng đuôi, bãi thải; tính toán lại khả năng chịu tải đê, đập của bãi thải và hồ chứa bùn thải, khối lượng chất thải và bùn thải đã có trong hồ và bãi thải (trên cơ sở phù hợp với công suất của dự án, có tính đến ảnh hưởng do mưa lớn, kéo dài); đối với các hạng mục đã được xây dựng chưa đáp ứng đầy đủ hồ sơ quản lý chất lượng công trình và bảo vệ môi trường theo quy định, yêu cầu Công ty phối hợp với đơn vị có đủ chức năng và năng lực thực hiện khảo sát hiện trạng, kiểm định chất lượng công trình và lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ chi tiết của các hạng mục đập, hồ chứa nước, bùn thải, bãi thải và hệ thống thoát nước của dự án nếu đảm bảo an toàn báo cáo Sở Công Thương và các ngành liên quan để thẩm định, xác nhận và giám sát, quản lý trong quá trình triển khai hoạt động; trường hợp các hạng mục công trình đê, đập, hệ thống thoát nước hiện có không đáp ứng được với công suất của dự án, không đáp ứng hồ sơ quản lý về chất lượng công trình chưa đủ cơ sở khẳng định đảm bảo an toàn, yêu cầu Công ty dừng ngay mọi hoạt động của dự án; thiết kế cải tạo, bổ sung các hạng mục công trình trình Sở quản lý chuyên ngành và các ngành liên quan để thẩm định, phê duyệt, tổ chức thi công và thực hiện quản lý chất lượng công trình theo quy định; xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án vận hành, bảo trì, bảo dưỡng công trình hồ chứa chất thải; công trình bảo vệ môi trường; lập phương án phòng, chống tràn bùn do mưa lớn và sự cố tràn bùn có tính đến trường hợp vỡ đập; lập phương án đổ thải, thiết kế bãi thải quặng đuôi đảm bảo theo quy trình kỹ thuật và quy mô của nhà máy; thực hiện xây dựng và hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định.

Để công tác quản lý về an toàn đập và hồ chứa bùn thải của các cơ sở khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn ngày càng được thực hiện tốt hơn, trong thời gian tới Sở Công Thương sẽ tiếp tục chủ động hoặc phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý những doanh nghiệp cố tình không thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập và hồ chứa bùn thải nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động./.

Nguồn: Phòng KTATMT

Tin liên quan