Bạn đang ở đây

Quý I: Giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt 35,477 triệu USD

CTTĐT - Theo báo cáo của Sở Công Thương, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh thực hiện trong quý I/2020 đạt 35,477 triệu USD, bằng 16,89% so với kế hoạch năm, tăng 8,05% so với cùng kỳ 2019.

Giấy vàng mã thuộc nhóm sản phẩm bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, một số doanh nghiệp Yên Bái có mặt hàng xuất nhập khẩu sang các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Đông...bị ảnh hưởng nên sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu bị giảm sút so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ năm 2019. Trong quý I/2020, tất cả các sản phẩm xuất nhập khẩu đều bị ảnh hưởng. Cụ thể, nhóm sản phẩm bị ảnh hưởng ít gồm 7 sản phẩm: Măng Bát Độ, đũa gỗ; ván gỗ ép, gỗ ghép thanh, tinh bột sắn, giấy vàng mã và một số sản phẩm khác. Nhóm sản phẩm bị ảnh hưởng mức độ vừa phải gồm 7 sản phẩm: May mặc, chè chế biến, hạt nhựa phụ gia, đá bột CaCO3, đá xẻ, quặng grafite, quặng sắt. Chè chế biến xuất khẩu đi Đài Loan, Pakistan, Afghanistan, Nga; tinh bột sắn, quặng grafite và quặng sắt 100% xuất khẩu sang Trung Quốc; giấy vàng mã 100% xuất khẩu sang Đài Loan; đá xẻ, đá bột CaCO3 xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Singapore, Tây Ban Nha, Italia, Trung Đông, Nhật Bản...Nhiều nước trong số này đang là tâm dịch nên khó khăn cho xuất khẩu.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh thực hiện trong quý I/2020 đạt 35,477 triệu USD, bằng 16,89% so với kế hoạch năm, tăng 8,05% so với cùng kỳ 2019. So với kịch bản tăng trưởng giảm 14,5 triệu USD. Trong đó, sản phẩm tăng là đũa gỗ (tăng 0,3 triệu USD). Sản phẩm giảm gồm: chè chế biến giảm 0,5 triệu USD, tinh bột sắn giảm 0,1 triệu USD, măng Bát Độ giảm 0,4 triệu USD, giấy vàng mã giảm 0,5 triệu USD; đá xẻ, đá khối giảm 4 triệu USD; hạt nhựa phụ gia, bao bì giảm 3,1 triệu USD, may mặc giảm 2,9 triệu USD...

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

Tin liên quan