Bạn đang ở đây

OCOP ở nông thôn Văn Yên

YênBái - Ông Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đến năm 2020, huyện đã xây dựng 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ quế Văn Yên được chứng nhận là sản phẩm OCOP.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ quế Văn Yên được chứng nhận là sản phẩm OCOP.

 

Năm 2020, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và dịch vụ Phú Đạt, xã Yên Phú, huyện Văn Yên đăng ký tham gia Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) với sản phẩm rau an toàn. Hợp tác xã đã chuyển đổi đất, gom thành cánh đồng chuyên canh, diện tích lớn, tạo thuận lợi cho đầu tư, đưa máy móc vào làm đất, tưới tiêu và thu hoạch sản phẩm; quy trình sản xuất tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của các đơn vị chứng nhận. 

 

Ông Phạm Thế Đạt - Giám đốc HTX cho biết: "Chúng tôi chủ động liên kết với các tổ hợp tác (THT), công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hình thành chuỗi cung ứng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn cho người tiêu dùng. Đồng thời, gắn kết trách nhiệm giữa người sản xuất với doanh nghiệp, tạo chu trình khép kín, nâng cao giá trị sản phẩm”.

 

HTX Quế Văn Yên, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A cũng đăng ký 2 sản phẩm OCOP năm 2020 là sản phẩm thủ công mỹ nghệ quế và tinh dầu quế Văn Yên. 

 

Bà Đinh Thị Thúy Vân - Giám đốc HTX cho biết: "Chúng tôi đã liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chế tác các sản phẩm từ quế và tinh dầu quế để nâng cao giá trị, thương hiệu cho các sản phẩm quế của huyện. Qua đó, góp phần tăng giá trị kinh tế, tạo việc làm và giải quyết có hiệu quả vấn đề lao động và thu nhập cho người dân địa phương”. 

 

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 09/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018-2020, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện và định hướng đến năm 2030 đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

 

Tỉnh cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến cuối năm 2020 mỗi huyện, thị xã, thành phố tối thiểu có 3 sản phẩm được phân hạng đạt từ 3 sao trở lên; mỗi xã, phường, thị trấn tổ chức liên kết vùng, có ít nhất 1 sản phẩm gắn với tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; phát triển 1 sản phẩm gắn với xây dựng chuỗi liên kết giữa các địa phương; xây dựng chuỗi giá trị khoảng 2 sản phẩm có tiềm năng phát triển theo hướng thương mại hóa. 

 

Với Văn Yên, huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, phối hợp với các địa phương, các đơn vị tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, THT, chủ thể kinh tế... đầu tư thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP. 

 

Ông Hà Đức Anh - Chủ tịch UBND huyện cho biết: Đến năm 2020, huyện đã xây dựng 6 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP, gồm các sản phẩm: gạo Chiêm hương của THT Trồng lúa chất lượng cao Yên Phước, thôn Trung tâm, xã Yên Phú; Mật ong hoa nhãn của THT Nuôi ong Khe Bút, thôn Khe Bút, xã Lâm Giang; thủ công mỹ nghệ quế và tinh dầu quế Văn Yên của HTX Quế Văn Yên, thị trấn Mậu A; rau an toàn của HTX Phú Đạt, thôn Trung Tâm, xã Yên Phú; bưởi da xanh của HTX Nông nghiệp xanh Đông Yến, xã Đông An. 

 

Các đơn vị đã hợp đồng với đơn vị tư vấn lập hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục để trình xin cấp các loại giấy tờ, chứng nhận đảm bảo cuối năm 2020 đủ điều kiện huyện chấm điểm, đánh giá, xếp hạng sản phẩm 3 sao theo Bộ tiêu chí OCOP. Bên cạnh đó, huyện cũng đã triển khai nhiều biện pháp để các sản phẩm này đủ sức cạnh tranh ở các thị trường trong và ngoài nước.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan