Bạn đang ở đây

Mời tham gia Hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 tại Quảng Bình

Sở Công thương Quảng Bình phối hợp với Cục Công nghiệp địa phương tổ chức:" Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung - Tây Nguyên năm 2020" tại Quảng Bình. (có file đính kèm)

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan