Bạn đang ở đây

Lợi ích trong công tác kiểm toán năng lượng đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Kiểm toán năng lượng là hoạt động nhằm đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống năng lượng của doanh nghiệp, từ đó xác định những khâu sử dụng năng lượng lãng phí hoặc chưa hiệu quả để đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Nằm trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2025, thời gian qua, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tiết kiệm năng lượng Sở Công Thương đã hỗ trợ cho nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp của tỉnh thực hiện Kiểm toán năng lượng.

Đến nay, đã có nhiều doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm sau kiểm toán năng lượng như: Công ty Cổ phần Vật Liệu xây dựng Yên Bái, Công ty Cổ Phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, Công ty Cổ phần Xi Măng Yên Bình, Công ty Cổ phần Mông Sơn. Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì các doanh nghiệp còn triển khai hàng loạt các giải pháp để tiết kiệm năng lượng, như: Đối với hệ thống chiếu sáng tiến hành thay thế các loại đèn huỳnh quang và sợi đốt bằng loại đèn tiết kiệm năng lượng; sử dụng hợp lý, tắt những thiết bị chiếu sáng văn phòng và công cộng không cần thiết; giảm chiếu sáng công cộng. Trong hệ thống điều hóa không khí, sử dụng hợp lý, không để nhiệt độ ở mức quá thấp, tắt điều hòa 30 phút trước khi ra về; thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thông gió, dường dẫn nhiệt của điều hòa nhiệt độ để tránh tổn thất điện năng; thực hiện kiểm tra định kỳ toàn bộ hệ thống cung cấp năng lượng trong công ty, đặc biệt, trong hệ thống dây truyền sản xuất, hạn chế chạy thiết bị không tải, hạn chế chạy các thiết bị trong dây truyền hoạt động trong giờ cao điểm; tăng cường công tác vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm tra, đảm bảo thết bị hoạt động tốt, tránh kẹt, làm giảm tuổi thọ thiết bị, gây tổn thất điện năng trong dây chuyền…

Như vậy nếu thực hiện tốt các giải pháp sau kiểm toán năng lượng hàng năm đơn vị sẽ tiết kiệm chi phí hàng trăm triệu đồng từ việc sử dụng năng lượng hợp lý và hiệu quả. Góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ lợi ích sử dụng năng lượng tiết kiệm, đặc biệt là công tác kiểm toán năng lượng mang lại, để nhân rộng ra các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp khác, trong nhưng năm tiếp theo Sở Công Thương tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, tuyên truyền và hượng dẫn cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp của tỉnh thực hiện Kiểm toán năng lượng, nhằm giảm đáng kể mức tiêu hao năng lượng của các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện./.

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Tin liên quan