Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mũ len, khăn quàng và vớ tất từ Việt Nam

Tên cơ hội: 
Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mũ len, khăn quàng và vớ tất từ Việt Nam
Chào mua
Thông tin liên hệ: 
Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021
Nội dung: 
Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mũ len, khăn quàng và vớ tất từ Việt Nam Một doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mũ len, khăn quàng và vớ tất từ Việt Nam. Doanh nghiệp Úc cần tìm nhà sản xuất mũ len, khăn quàng và vớ tất từ Việt Nam (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Doanh nghiệp nào quan tâm xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Úc Địa chỉ: 9 Poate Road, Centennial Park, NSW 2021 Email: au@moit.gov.vn / vntrade@bigpond.net.au