Bạn đang ở đây

Phê duyệt chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Đến nay, toàn tỉnh đang có 313 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh gần 26 nghìn tỷ đồng và trên 51 triệu USD vốn FDI. Trong đó có trên 34% số dự án đã hoàn thành đầu tư đưa vào hoạt động có hiệu quả, các dự án còn lại đang trong giai đoạn đầu tư thực hiện.

Do yêu cầu của việc phải tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, tỉnh đã phê duyệt chính sách ưu đãi trên một số lĩnh vực cụ thể là: nhà đầu tư sẽ được thuê đất, thuê mặt nước với đơn giá thấp nhất theo giá đất do Chính phủ và UBND tỉnh ban hành.

Hỗ trợ về san tạo, giải phóng mặt bằng (GPMB), tại các khu công nghiệp của tỉnh sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường GPMB và san tạo mặt bằng, mức hỗ trợ tối đa không quá 3 tỷ đồng/1 dự án.

Đối với các dự án nằm ngoài các khu công nghiệp của tỉnh, nếu đầu tư vào các lĩnh vực chế biến nông lâm sản, sử dụng công nghệ tiên tiến, có quy mô vốn đầu tư 30 tỷ đồng trở lên thì được hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường, GPMB, mức hỗ trợ tối đa là 3 tỷ đồng/1 dự án. Nếu đầu tư về lĩnh vực du lịch, xây dựng khách sạn 3 sao trở lên sẽ được hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường GPMB.

Ngoài ra tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng: điện, nước, giao thông đến hàng rào khu công nghiệp, các dự án. Bên cạnh đó tỉnh cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp kinh phí 1 lần để đào tạo lao động địa phương từ sơ cấp nghề đến cao đẳng với mức hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

Hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại như: xây dựng thương hiệu sản phẩm, kêu gọi các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, có sản phẩm xuất khẩu.

Mọi thủ tục hành chính giải quyết cho nhà đầu tư được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch Đầu tư và Ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh.

Theo  YBĐT

Tin liên quan