Bạn đang ở đây

Hỗ trợ các DN, cơ sở SXKD trên địa bàn tham gia các hội chợ trọng điểm, có uy tín

1/ Hội chợ Trung Quốc – Asean lần thứ 7 (CAEXPO 2010), tại Trung tâm hội nghị và Triển lãm Quốc tế thành phố Nam Ninh – Trung Quốc, từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 10 năm 2010, do Cục xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương chủ trì tổ chức đoàn DN Việt Nam tham gia.  Doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng (giá thuê 01gian 9m2 là: 1.500 USD), 100% chi phí trang trí tổng thể khu gian hàng Việt Nam tại hội chợ. 100% chi phí tuyên truyền quảng bá. Các chi phí khác doanh nghiệp tham gia phải đóng góp.
 
2/ Hội chợ Thương mại Việt Nam tại Cămpuchia, từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 11 năm 2010 tại thủ đô Phnôm Pênh Vương quốc Cămpuchia. Do Bộ Quốc phòng chủ trì, phói hợp với Bộ Công Thương Việt Nam và các Bộ của Chính phủ Vương quốc Cămpuchia tổ chức. Doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng (giá thuê 01gian 9m2 là: 1.2000.000 đồng)
Hội chợ trong nước:
 
1/ Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc lần thứ III, từ ngày 09/9 đến ngày 14/9/2010, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Do Cục Công nghiệp địa phương – Bộ Công Thương chủ trì tổ chức. Tham gia hội chợ này doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 50% tiền thuê gian hàng (giá thuê là: 5.000.000 đồng/gian).                   
 
2/ Hội chợ Triển lãm Giao lưu kinh tế - Du lịch ba miền Bắc – Trung – Nam - Khánh Hòa 2010, từ ngày 28/8 đến 03/9/2010 tại thành phố biển Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Do Sở Công Thương tỉnh Khánh hòa chủ trì. Tham gia hội chợ  doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 50% tiền thuê gian hàng (giá thuê là: 6.000.000 đồng/gian).
 
3/ Hội chợ Quốc tế Hà Nội 2010 (Hà Nội EXPO 2010), từ ngày 30/8 đến 05/9/2010 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (148 – Giảng Võ – Hà Nội) Chào mừng Đại Lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Do Sở Công Thương Thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức.Ttỉnh Yên Bái được hỗ trợ 100% tiền thuê gian hàng (Tối đa không quá 04 gian, giá thuê là: 8.000.000 đồng/gian).
 
Sở Công Thương thông báo và đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu, tham khảo. Nếu có nhu cầu tham gia, xin liên hệ với phòng Thông tin – Xúc tiến thương mại của Sở, để biết thêm chi tiết và được hỗ trợ đăng ký tham gia.
 
Nguồn SCTYENBAI

Tin liên quan