Bạn đang ở đây

Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm

Tên cơ hội: 
Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm
Tìm đối tác
Thông tin liên hệ: 
Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với : Thương vụ Việt Nam tại Áo Email: at@moit.gov.vn Tel: +43 699 120 88 444.
Nội dung: 
Công ty cộng đồng người Việt tại Áo đang tìm kiếm nhà sản than nén viên 3mm (để phục vụ ống lọc gió). Công ty cộng đồng người Việt ở Áo tìm kiếm nhà sản xuất than nén viên 3mm (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) Để có thêm thông tin và được kết nối, xin liên hệ với : Thương vụ Việt Nam tại Áo Email: at@moit.gov.vn Tel: +43 699 120 88 444.