Bạn đang ở đây

Yên Bái: Nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3872/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020. Ngày 18 tháng 6 năm 2020, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái đã chủ trì chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Chấn và các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến chè đen trên địa bàn xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Tham dự buổi nghiệm thu gồm có đại diện Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Chấn, UBND xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn và DNTN Phú Thịnh (đơn vị thụ hưởng).

Tại buổi nghiệm thu, các đại biểu thống nhất về kết quả và hiệu quả mà đề án mang lại, cơ sở thụ hưởng đã hoàn thành việc lắp đặt máy móc thiết bị theo đúng nội dung đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Máy móc, thiết bị được DNTN Phú Thịnh ứng dụng trong chế biến chè đen là máy móc thiết bị tiên tiến tại địa phương, máy hoạt động ổn định, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm chè đen.

Đề án được triển khai đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương với thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng, đóng góp vào ngân sách khoảng 200 triệu đồng/năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, lao động tại địa phương.

 Việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nói chung và sản xuất chế biến chè đen nói riêng là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn Chấn và quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Yên Bái. Đồng thời, việc triển khai đề án đã kịp thời động viên, khuyến khích cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư vốn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách nhà nước./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan