Bạn đang ở đây

Yên Bái: Khuyến công 5 tháng đầu năm hoàn thành tốt nhiệm vụ

Với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia được phê duyệt để hỗ trợ triển khai 01 đề án nhóm (03 cơ sở thụ hưởng) ứng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp, kinh phí hỗ trợ 900 triệu đồng. Đến hết tháng 5 năm 2019 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Trung tâm Khuyến công) đã ký hợp đồng thực hiện đề án với Cục Công thương địa phương - Bộ Công thương và 03 cơ sở thụ hưởng, hiện tại đề án đang triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ.

Với nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ triển khai 20 đề án, kinh phí hỗ trợ 2.595 triệu đồng; hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công khác 405 triệu đồng. Các đề án tập trung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chế biến nông – lâm sản; sản xuất, gia công bao bì; sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ quế; sản xuất phân nén dúi sâu NK; sản xuất gạch không nung; sản xuất thực phẩm, ... Đến hết tháng 5 năm 2019 Trung tâm khuyến công đã triển khai ký hợp đồng thực hiện đề án với 20/20 cơ sở thụ hưởng và triển khai các nội dung hoạt động khuyến công khác theo quy định, hiện tại đề án đang triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ.

Song song với công việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019. Trung tâm cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch năm 2020 với tổng kinh phí dự kiến đề nghị hỗ trợ 4.000 triệu đồng. Trong đó: nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 1.000 triệu đồng hỗ trợ cho 03 đề án; nguồn kinh phí khuyến công địa phương 3.000 triệu đồng hỗ trợ cho khoảng 20 - 25 đề án và các hoạt động khuyến công khác.

Như vậy, trong 5 tháng đầu năm 2019, do làm tốt công tác phân khai chi tiết, đặt ra từng mục tiêu hoàn thành cụ thể ngay từ đầu năm nên các đề án khuyến công hoàn thành tương đối tốt. Trung tâm Khuyến công đã và đang tích cực triển khai các nội dung hoạt động khuyến công nhằm phát huy có hiệu quả nguồn kinh phí hỗ trợ. Góp phần vào sự phát triển công nghiệp nông thôn ở các địa phương, khuyến khích thúc đẩy CN - TTCN nông thôn phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại xác định để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

1. Tăng cường bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án để có những biện pháp tháo gỡ, giúp đỡ kịp thời cho doanh nghiệp và cơ sở sản xuất CNNT;

2. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc triển khai công tác khuyến công, đảm bảo hoàn thành đề án đúng tiến độ, đúng quy định;

3. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các ngành trong việc tư vấn, hướng dẫn xây dựng, đăng ký kế hoạch năm 2020, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

- Bám sát, đôn đốc các cơ sở đã ký kết hợp đồng để đảm bảo tiến độ theo quy định. Tổ chức nghiệm thu khi đề án hoàn thành.

- Tăng cường phối hợp với các phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch 2019 và xây dựng đề án cho kế hoạch 2020.

- Triển khai các nội dung hoạt động khuyến công khác theo quy định.

Với những kết quả đã đạt được và các giải pháp thực hiện như trên, tin tưởng rằng công tác khuyến công năm 2019 sẽ hoàn thành đúng tiến độ và thời gian qui định./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan