Bạn đang ở đây

Yên Bái: Hỗ trợ tiền điện cho các ngành sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

17/06/2020 09:02:21

 

Ảnh minh hoạ

Ngày 16/4/2020 Bộ Công Thương ban hành Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.  Theo đó Điện lực tỉnh Yên Bái cũng giảm 10 % giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện trọn kỳ hóa đơn trong vòng đủ ba (03) tháng, thời điểm giảm giá điện, giảm tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị điện lực tại công tơ điện của khách hàng; Đối với khách hàng (sản xuất, kinh doanh) thực hiện từ kỳ hóa đơn gần nhất kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2020. Do vậy các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang áp giá mua điện cho sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT  ngày 29 tháng 5 năm 2014  đều được giảm giá theo quy định.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Yên Bái theo kỳ hóa đơn tiền điện của kỳ đầu tháng 5 năm 2020 toàn tỉnh hỗ trợ được 445.696 kWh với tổng số tiền hỗ trợ là 797.654.324 đ; kỳ đầu tháng 6 năm 2020 toàn tỉnh hỗ trợ được 73.121.560 kWh với tổng số tiền hỗ trợ thêm là 12.903.307.984 đ.

Trước những khó khăn của các doanh nghiệp do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho các ngành sản xuất, kinh doanh tuy không lớn nhưng cũng góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất để phát triển trong những tháng tiếp theo.

Nguồn: Phòng QLCN&NL

Tin liên quan