Bạn đang ở đây

Yên Bái đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ, chiến sỹ

Việc khám, chữa bệnh bằng BHYT cho CBCS luôn được Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái chú trọng quan tâm.

Việc khám, chữa bệnh bằng BHYT cho CBCS luôn được Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái chú trọng quan tâm.

 

Nhận thức đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện BHXH, BHYT, những năm qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã đặc biệt chú trọng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần ổn định đời sống của cán bộ, chiến sỹ (CBCS) và hậu phương gia đình, giúp cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Việc triển khai thực hiện chính sách BHYT trong Công an nhân dân luôn được Công an tỉnh Yên Bái thực hiện theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ và của Bộ Công an. Theo đó, từ năm 2018 đến nay, 100% cán bộ, chiến sỹ đã được tham gia sử dụng thẻ BHYT. 

 

Việc tổ chức quản lý thẻ BHYT được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên cấp, đổi đúng kỳ hạn. Bên cạnh đó, công tác tài chính BHXH, BHYT hàng năm được các đơn vị tổ chức thẩm định, quyết toán và tổng quyết toán thu, chi BHXH, BHYT theo đúng quy định, hướng dẫn của BHXH Công an nhân dân. 

 

Đồng thời, hàng năm, Công an tỉnh cũng đã lập và hoàn thiện hàng trăm hồ sơ đề nghị BHXH Công an nhân dân giải quyết chế độ hưu trí, xuất ngũ, bệnh nghề nghiệp, chế độ ốm đau, thai sản… cho hàng trăm đối tượng được hưởng chế độ. Quá trình tổ chức thực hiện luôn kịp thời, đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo đúng quyền lợi cho người được thụ hưởng. 

 

Công tác cấp, quản lý, sử dụng sổ BHXH, BHYT được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo phân cấp và được cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác, hạn chế tối đa hiện tượng sai sót, mất mát, hư hỏng. Trong 5 năm qua (từ 2014 - 2019), Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành rà soát, lập danh sách và đề nghị BHXH Công an nhân dân cấp trên 9.300 thẻ BHYT cho cán bộ, chiến sỹ, giao nhận và thanh lý hợp đồng đúng thời gian quy định.

 

Do tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân, việc khám chữa bệnh bằng BHYT đối với lực lượng công an nhân dân là rất cần thiết và thiết thực, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sỹ trong việc khám và điều trị bệnh. 

 

Nếu như trước đây theo quy định, việc chuyển tuyến điều trị cơ bản chỉ thực hiện trong hệ thống y tế công an thì hiện nay, nhờ thực hiện chính sách BHYT, cán bộ, chiến sỹ có thể lựa chọn đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu ở những bệnh viện tương đương như bệnh viện ở tuyến huyện, tuyến tỉnh và các bệnh viện khác thuận lợi hơn và được chi trả, điều trị tốt hơn. Ngoài ra, các bệnh viện, Bệnh xá Công an cũng có thể tham gia khám chữa bệnh BHYT cho người dân, nhờ đó nâng cao tay nghề trình độ của đội ngũ y, bác sĩ công an nhân dân. 

 

Đại tá Nguyễn Tùng Thu - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Trong những năm qua, sự phối hợp giữa Công an tỉnh Yên Bái và BHXH Công an nhân dân ngày càng chặt chẽ và toàn diện hơn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT đối với cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng quyền và lợi ích khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sỹ tham gia BHYT. Các cơ sở khám chữa bệnh của Công an tỉnh Yên Bái từng bước được cải thiện, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, bổ sung trang thiết bị y tế, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất để tham gia khám chữa bệnh BHYT đạt hiệu quả cao nhất”. 

 

Việc triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung, biện pháp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Bên cạnh việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong lực lượng công an toàn tỉnh, việc cấp BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sỹ luôn được Công an tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm.

 

Thượng tá Vũ Đức Chung - Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh cho biết: "Để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh cho thân nhân cán bộ, chiến sỹ, hàng năm, Công an tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức rà soát, lập danh sách và cấp hàng nghìn thẻ BHYT cho thân nhân cán bộ, chiến sỹ. Ngay sau khi tiếp nhận thẻ từ BHXH tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ đã chuyển cho các đơn vị để bàn giao cho thân nhân cán bộ, chiến sỹ, đáp ứng kịp thời việc khám và điều trị bệnh”.

 

Được biết, việc rà soát, lập danh sách đăng ký, cấp thẻ BHYT cho thân nhân luôn được các đơn vị tiến hành khẩn trương, kịp thời, chặt chẽ. Đây là một chính sách nhân văn, ưu việt, góp phần chăm sóc sức khỏe, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thân nhân cán bộ, chiến sỹ, thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với hậu phương ngành công an nhân dân, qua đó giúp cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan