Bạn đang ở đây

Văn Yên: 31.263 người được chi trả tiền hỗ trợ bởi ảnh hưởng dịch Covid-19

YênBái - Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19; căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

ảnh minh họa

ảnh minh họa

 

UBND huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, thực hiện cấp phát tiền cho UBND các xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, an toàn. Trong đó, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng lịch và cấp phát kinh phí hỗ trợ tới các xã đảm bảo theo đúng khung lịch. Hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập các tổ chi trả, xây dựng lịch chi trả cụ thể, thông báo đến các thôn, tổ dân phố, đối tượng được hỗ trợ. Trong quá trình chi trả có sự giám sát chặt chẽ của thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội.

 

Đến ngày 19/5, các xã, thị trấn đã thực hiện chi trả xong đến 4 nhóm  đối tượng thụ hưởng với 31.263  người, trong đó người có công  là 769 người, đối tượng Bảo trợ xã hội là 3.446  người, có 12.417  người thuộc hộ nghèo, 14.604 hộ cận nghèo, với tổng kinh phí hỗ trợ là 26. 586. 250.000 đồng.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan