Bạn đang ở đây

UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn hỏa tốc số 2179/UBND-VX về việc kiểm soát chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà để phòng, chống dịch COVID-19.

.

Thực hiện Công văn số 2353-CV/TU ngày 28/7/2020 của Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và dịch bệnh theo mùa. Để thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà, nhằm kiểm soát tốt không để dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là 1.061 trường họp từ Thành phố Đà Nẵng trở về Yên Bái kể từ ngày 13/7/2020 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe hàng ngày tại nhà và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, đảm bảo kiểm soát tốt việc cách ly tại nhà của đối tượng thuộc diện phải cách ly, không để xảy ra hiện tượng đang trong thời gian cách ly vẫn đi lại, giao tiếp với những người khác không sống cùng nhà và xử lý nghiêm theo quy định. Nếu để xuất hiện trường hợp nhiễm virus COVID-19 và lây nhiễm cho người xung quanh do không chấp hành đầy đủ các quy định cách ly, phòng, chống dịch bệnh theo quy định, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngành y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phát hiện kịp thời các trường hợp cách ly tại nhà có triệu chứng ho, sốt, khó thở... để thực hiện cách ly y tế tại cơ sở y tế và triển khai kịp thời các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch theo quy định.

Công an tỉnh tăng cường chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp để quản lý các trường hợp trên thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan