Bạn đang ở đây

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giải tỏa hoạt động đào, đãi đá quý trái phép tại Liễu Đô, huyện Lục Yên

Hàng trăm người đổ xô đi tìm đá quý trước tin đồn không chính xác

Hàng trăm người đổ xô đi tìm đá quý trước tin đồn không chính xác

 

Để quản lý và bảo vệ tốt nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ cảnh quan môi trường và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội tại địa phương UBND tỉnh Yên Bái đã có văn bản yêu cầu cầu tăng cường công tác quản lý, giải tỏa hoạt động đào, đãi đá quý trái phép tại Liễu Đô.

 

UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tổ chức lực lượng tập trung chỉ đạo và kiên quyết ngăn chặn, giải tán, chấm dứt hoạt động đào, đãi đá quý trái phép của người dân địa phương tại xã Liễu Đô, huyện Lục Yên. Xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (đào, đãi đá quý trái phép; không đăng ký tạm trú, tạm vắng …) theo quy định pháp luật.

 

Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện và Ủy ban nhân dân xã Liễu Đô tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong việc bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác tại địa phương.

Tin liên quan