Bạn đang ở đây

Thống nhất giá thu mua dong riềng vụ 2019

Theo đó, giá thu mua củ dong riềng tại vườn được thống nhất là 1.600 đồng/kg và 1.800 đồng/kg tại xưởng chế biến. Lãnh đạo huyện Na Rì đề nghị các xã tuyên truyền, thông báo đến người dân về giá thu mua; chỉ đạo tránh tình trạng ép giá, cạnh tranh không lành mạnh về giá; quan tâm công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường trong chế biến tinh bột dong riềng...

thong nhat gia thu mua dong rieng vu 2019
Na Rì tích cực tìm đầu ra cho củ dong riềng

Năm 2019, Na Rì trồng hơn 240 héc-ta dong riềng, trong đó có hơn 65 héc-ta trồng lên luống cao tại các xã như: Côn Minh, Hảo Nghĩa, Đổng Xá, Dương Sơn. Hầu hết diện tích dong riềng được các cơ sở chế biến tinh bột, miến ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với người dân. Toàn huyện hiện có hơn 100 HTX, cơ sở sản xuất, chế biến củ dong riềng. Năm 2020, Na Rì phấn đấu trồng 250 héc-ta dong riềng, rải vụ từ tháng 12/2019 đến 3/2020. Để đạt được mục tiêu này, huyện đang khuyến khích bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa không chủ động nước, kém hiệu quả sang trồng cây dong riềng. Tiếp tục hướng dẫn kỹ thuật trồng dong riềng lên luống cao để tăng năng suất, sản lượng và giảm công lao động; tận dụng phân chuồng, bã dong riềng làm phân bón hữu cơ; luân chuyển những diện tích đất đã canh tác dong riềng trên 3 năm để đảm bảo năng suất. Đối với việc tiêu thụ, huyện yêu cầu các cơ sở chế biến, các doanh nghiệp thu mua thực hiện nghiêm nội dung hợp đồng thu mua đã ký kết với người dân; quan tâm thu mua tại các diện tích dong riềng chưa được ký kết; có phương án, kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tiếp cận các thị trường lớn và ổn định, như: Hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng...

Nguồn: Báo Công thương

Tin liên quan