Bạn đang ở đây

Thông báo lịch tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn và Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 2020

Kính gửi: Các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh.

 

Căn cứ Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020;

Căn cứ Hợp đồng số 36/2020/XTTM-YENBAI ngày 01/6/2020 giữa Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái và Cục Xúc tiến thương mại về việc thực hiện đề án tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái xin thông báo lịch tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Yên Bái trong Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020, cụ thể:

- Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Mù Cang Chải năm 2020

+ Thời gian: từ ngày 18/10 đến 21/10/2020.

+ Địa điểm: xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải.

- Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Trạm Tấu năm 2020

+ Thời gian: từ ngày 23/10 đến 26/10/2020.

+ Địa điểm: thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

- Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Văn Chấn năm 2020.

+ Thời gian: từ ngày 28/10 đến 31/10/2020.

+ Địa điểm: xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn.

- Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Văn Yên năm 2020.

+ Thời gian: từ ngày 02/11 đến 05/11/2020.

+ Địa điểm: xã Xuân Ái, huyện Văn Yên.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia xin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ: 107A, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163 866677; Fax: 02163 866677 (A.Hòa – Phòng XTTM).

Email: xttmyenbai@gmail.com./.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan