Bạn đang ở đây

Tạm dừng việc thực hiện đề án tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại các huyện Mù Cang Chải, Trại Tấu, Văn Chấn và Văn Yên tỉnh Yên Bái năm 2020

Ngày 08/8/2020, UBND tỉnh Yên Bái đã có Công văn số 2339/UBND-VX về việc tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, việc cưới, việc tang trước diễn biến mới của dịch COVID-19 trong đó yêu cầu “Tạm dừng tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí tập trung đông người không cần thiết tại các điểm văn hóa, du lịch, cơ sở thờ tự, tôn giáo, nơi công cộng…đối với các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế - xã hội thực sự cần thiết phải tổ chức, phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh”.

Vì vậy, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương Yên Bái báo cáo Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương; Sở Công Thương; UBND các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên đồng thời thông báo cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về việc tạm dừng thực hiện đề án tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên cho đến khi có ý kiến chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan