Bạn đang ở đây

Mời tham gia phiên chợ hàng Việt tại tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2020

Thực hiện chương trình cấp Quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Công thương phê duyệt tại quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi, vùng cao tỉnh Bắc Kạn, năm 2020 cụ thể như sau: (có file đính kèm)

Nguồn: TTKC&XTTM

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan