Bạn đang ở đây

Giá trị sản xuất công nghiệp 8 tháng ước đạt trên 7.300 tỷ đồng

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh đầu tư công, chỉ đạo các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm của tỉnh, một số doanh nghiệp lớn tiếp tục nhận được đơn hàng mới nên tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm tiếp tục có sự tăng trưởng dương so với tháng trước và cùng kỳ 2019.

Sản xuất chế biến gỗ tại Công ty TNHH Công nghiệp Hòa Phát, huyện Yên Bình.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh theo giá so sánh 2010 tháng 8 ước đạt 1.041,77 tỷ đồng, tăng 4,81% so với tháng trước, luỹ kế 8 tháng ước đạt 7.368 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ, bằng 90,4% so với kịch bản tăng trưởng 8 tháng đầu năm 2020, bằng 56,73% so với kịch bản tăng trưởng năm 2020.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 năm 2020 tăng 7,08% so với tháng 7 năm 2020 và tăng 4,37% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo đánh giá, sản xuất công nghiệp trong tỉnh tiếp tục bị ảnh hưởng, khó khăn chung do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu dẫn đến đầu ra của một số sản phẩm bị gián đoạn. Một số mặt hàng công nghiệp bị giảm mạnh do khó khăn về thị trường như: Quần áo xuất khẩu giảm 28,93%; Ván ép giảm 58,82%; Giấy làm vàng mã giảm 11,35%; điện sản xuất giảm 14,94% do thiếu nguồn nước. Tuy nhiên, nhìn chung tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm tiếp tục có sự tăng trưởng dương so với tháng trước và cùng kỳ, do UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh đầu tư công, chỉ đạo các ngành tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm của tỉnh, một số doanh nghiệp lớn tiếp tục nhận được đơn hàng mới (Công ty Vinavico, công ty ngành gỗ Thiên An, công ty Redstone, Công ty CP xi măng Yên Bình…). Một số sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ gồm: Đá phiến, đá block tăng 8,16%; Đá xây dựng tăng 26,58%; Tinh bột sắn tăng 24,47%; Xi măng Porland đen tăng 24,32%; Điện thương phẩm tăng 8,76%....

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan