Bạn đang ở đây

Đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án 11 của Tỉnh ủy Yên Bái

YênBái - Sáng 29/3, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án 11 ngày 8/8/2018 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cùng 137 cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia Đề án. 

 

Tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án 11. 

 

Theo đó, qua gần 400 hồ sơ giới thiệu nhân sự, tỉnh Yên Bái đã lựa chọn được 150 cán bộ tham gia Đề án gồm: 60 cán bộ trẻ, 45 cán bộ nữ, 45 cán bộ người dân tộc thiểu số. 

 

Để làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ tham gia Đề án, tỉnh đã tập trung đào tạo lý luận chính trị, bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức về công tác lãnh đạo quản lý; dành nguồn lực đáng kể và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đạo tạo, bồi dưỡng. 

 

 

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trình bày Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án 11.

 

Cụ thể, tỉnh đã cử 43 cán bộ đi đào tạo trình độ cap cấp lý luận chính trị; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý cho cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số; tổ chức cho 54 cán bộ trẻ đi học tập kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; tổ chức 4 khóa tập huấn kỹ năng quản trị doanh nghiệp tại Tập đoàn LG Electronics Việt Nam - Hải Phòng cho 124 đồng chí.

 

Tỉnh đã tạo điều kiện cho 131 lượt cán bộ trẻ, 23 lượt cán bộ nữ và dân tộc thiểu số tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh; bố trí 100% cán bộ dự đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đưa vào cơ cấu để đại hội bầu được 40 đại biểu dự đại hội cấp trên cơ sở, 23 đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức và bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý qua thực tiễn tổ chức, điều hành các hội nghị. 

 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng đối với cán bộ tham gia Đề án, tỉnh đã bổ nhiệm điều động, luân chuyển, tăng cường  61 lượt cán bộ, gồm 30 lượt cán bộ trẻ, 15 lượt cán bộ nữ và 16 lượt cán bộ người DTTS. 

 

Công tác luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ Đề án được triển khai thực hiện gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kết hợp với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. 

 

Kết quả, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã có 40 đồng chí cán bộ Đề án là cấp ủy viên cấp cơ sở; 24 đồng chí là cấp ủy viên cấp trên cơ sở. 

 

Đặc biệt, số cán bộ Đề án được bố trí, sử dụng kể từ khi tham gia Đề án chiếm 34% tổng số cán bộ của Đề án; trong đó, cán bộ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý chiếm 8%.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã định hướng một số nội dung thảo luận như: đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Đề án 11 tại các địa phương, đơn vị; nhận thức và những kết quả mà bản thân đạt được trong quá trình tham gia Đề án; kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình luân chuyển, điều động, tăng cường đề đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn ở cơ sở…

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan