Bạn đang ở đây

Đại hội lần thứ I Hội làng nghề mộc truyền thống thôn Đại Nghiệp

Đại Nghiệp là làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống có từ lâu đời. Nhiều thế hệ thợ tài hoa của làng đã sản xuất đa dạng các sản phẩm mộc như sập gụ, tủ chè, bàn, ghế... Nhiều loại sản phẩm đặc sắc, quý giá từ đôi tay người thợ đã được cung tiến vua, dùng trong cung đình và các gia đình quyền quý.

dai hoi lan thu i hoi lang nghe moc truyen thong thon dai nghiep

Nhiệm vụ của Hội trong thời gian tới là tham gia tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến phát triển làng nghề; là đầu mối phối hợp, liên kết giữa các hội viên; tiến hành xây dựng, quảng bá, hỗ trợ và chuyển giao công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho hội viên trong phát triển sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên, phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường và du lịch... Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Hội làng nghề mộc truyền thống thôn Đại Nghiệp phấn đấu duy trì, phát triển hội viên; tổ chức tốt các hoạt động đào tạo, tham quan, học tập kinh nghiệm cho hội viên; tổ chức quảng bá, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các làng nghề; tìm kiếm các nguồn hỗ trợ, tài trợ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật để phục vụ mục đích phát triển làng nghề...

Tại Đại hội, các hội viên chính thức đã tiến hành lấy biểu quyết bầu Ban Chấp hành Hội gồm 13 ủy viên. Ông Hoàng Văn Luận được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Làng nghề mộc truyền thống thôn Đại Nghiệp nhiệm kỳ 2019-2024.

Nguồn: báo Công thương

Tin liên quan