Bạn đang ở đây

Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái năm 2021

Thực hiện Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30/12/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021; Quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phân bổ kinh phí Xúc tiến thương mại trong lĩnh vực công thương tỉnh Yên Bái năm 2021. Trong năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Yên Bái triển khai các hoạt động Xúc tiến thương mại sau:

I. Xúc tiến thương mại quốc gia:

- Tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại (Quý 4/2021) tại Hà Nội.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa dịch vụ của Yên Bái (Quý 2,3/2021).

- Tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc – Yên Bái năm 2021 (Quý 4/2021).

II. Xúc tiến thương mại địa phương:

1. Thông tin, tuyên truyền quảng bá: Phát hành bản tin Công thương (01 quý/số); Xây dựng các chuyên mục Công thương trên Truyền hình Công thương địa phương (02 số), truyền hình Bộ Công thương và TW (02 số); Xây dựng tờ rơi tập gấp (song ngữ) giới thiệu các doanh nghiệp và các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Yên Bái; Xây dựng video clip hình ảnh giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của tỉnh trên trang thông tin điện tử của Trung ương và địa phương; Tuyên truyền giới thiệu các hoạt động xúc tiến thương mại và các Tiềm năng thế mạnh  của tỉnh Yên Bái trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái; Tuyên truyền giới thiệu các hoạt động xúc tiến thương mại và các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái trên Cổng Thông tin Thị trường xuất nhập khẩu nước ngoài Vietnamexpot; Quản trị, duy trì, cập nhật website Sở Công thương tại địa chỉ (sctyenbai.gov.vn).

2. Xúc tiến thương mại trên môi trường trực tuyến: Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử, bao gồm: Duy trì hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật Sàn TMĐT năm 2021; Duy trì cơ sở dữ liệu GISS các điểm giới thiệu sản phẩm thế mạnh của tỉnh và điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ triển lãm trực tuyến năm 2021.

3. Xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu: Thông tin giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp để xây dựng tài liệu gửi hệ thống Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài; Tổ chức gian hàng của tỉnh Yên Bái tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế tại nước ngoài (Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh – Trung Quốc hoặc Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam - Campuchia); Đoàn đi khảo sát thị trường và XTTM tại nước ngoài (UAE); Tổ chức chương trình kết nối, giao thương với các doanh nghiệp nước ngoài theo hình thức trực tuyến.

4. Xúc tiến thương mại thị trường trong nước: Tổ chức đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại trong nước (khu vực phía Bắc – Quý 3,4/2021); Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước (miền Bắc, miền Trung, miền Nam); Tham gia và hỗ trợ DN tham gia các giao dịch, hội nghị, hội thảo trong nước.

5. Đào tạo tập huấn: Tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ XTTM, TMĐT trong nước.

6. Xây dựng thương hiệu: Hỗ trợ và tư vấn cho 05 doanh nghiệp về thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm và thiết kế bao bì sản phẩm ...

7. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động XTTM: chức Hội nghị tổng kết công tác XTTM lĩnh vực công thương và XTTM lĩnh vực nông nghiệp năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan