Bạn đang ở đây

Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái năm 2020

Thực hiện Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương năm 2020; Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phân bổ kinh phí chi hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2020. Trong năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Yên Bái triển khai các hoạt động Xúc tiến thương mại sau:

I. Xúc tiến thương mại quốc gia:

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp nông sản Trung Quốc vào Việt Nam giao dịch mua hàng (Quý 2/2020).

- Tổ chức đoàn doanh nghiệp giao dịch thương mại ngành hàng nông sản, thực phẩm tại Nhật Bản (Chương trình phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Thái Nguyên tổ chức – Quý 2/2020).

- Tổ chức 04 Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, vùng sâu, vùng xa tại các huyện: Mù Cang Chải (tháng 9/2020); Trạm Tấu (tháng 9/2020); Văn Chấn (tháng 9/2020) và Văn Yên (tháng 10/2020).

II. Xúc tiến thương mại địa phương:

1. Cung cấp thông tin, tuyên truyền quảng bá: Phát hành Bản tin Công thương (01 số/tháng); Thực hiện chuyên mục trên Truyền hình Yên Bái (02 số) và truyền hình Trung ương (01 số); Xây dựng video giới thiệu các sản phẩm nông lâm thuỷ  sản tỉnh Yên Bái bằng tiếng Anh, in sao USB; In tái bản cuốn ấn phẩm giới thiệu các SP thế mạnh tỉnh Yên Bái bằng ngôn ngữ Việt – Hàn; Xây dựng cẩm nang, tập gấp giới thiệu tiềm năng thế mạnh của tỉnh bằng ngôn ngữ tiếng Việt- Nhật; Quản trị, duy trì, cập nhật, Website Sở Công Thương năm 2020 tại địa chỉ (sctyenbai.gov.vn); Xây dựng chuyên mục tuyên truyền cải cách hành chính; Duy trì cơ sở dữ liệu GISS các điểm giới thiệu sản phẩm thế mạnh của tỉnh và điểm bán hàng Việt trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Thương mại điện tử: Hỗ trợ 05 doanh nghiệp cài đặt phần mềm bán hàng tiện ích trong hoạt động SXKD năm 2020; Hỗ trợ 05 doanh nghiệp cài đặt phần mềm kế toán quản trị doanh nghiệp năm 2020; Phát triển các sản phẩm, giải pháp thương mại điện tử (Bao gồm: Duy trì, hosting, quản trị, Sàn TMĐT năm 2020); Hỗ trợ các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái.

3. Xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu: Tổ chức đón tiếp và làm việc với các đoàn doanh nghiệp Trung Quốc đến thăm, XTTM với tỉnh Yên Bái; Tổ chức gian hàng và hỗ trợ các doanh nghiệp Yên Bái tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế tại Trung Quốc (Hội chợ Trung Quốc - Nam Á và Hội chợ XNK Côn Minh; Hội chợ kinh tế thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu); Hội chợ thương mại Asean - Trung Quốc lần thứ 17); Tổ chức đoàn đi khảo sát thị trường và XTTM tại UAE; Hỗ trợ 02 doanh nghiệp, HTX tham gia các hội chợ, triển lãm tổ chức tại nước ngoài.

4. Xúc tiến thương mại thị trường trong nước: Tổ chức gian hàng của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm trong nước (miền Bắc, miền Trung, miền Nam); Tổ chức Hội chợ quảng bá sản phẩm đặc sản của địa phương (hội chợ Quế Văn Yên); Tham gia và hỗ trợ DN tham gia các giao dịch, hội nghị, hội thảo trong nước; Hỗ trợ 20 doanh nghiệp, HTX tham gia các hội chợ, triển lãm tổ chức trong nước; Tổ chức tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông sản tại hệ thống siêu thị trong nước; Tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 2020.

5. Đào tạo tập huấn: Tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ XTTM, TMĐT trong nước.

6. Xây dựng thương hiệu: Hỗ trợ 05 doanh nghiệp xây dựng tờ rơi, cataloge giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp.

7. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động XTTM: Tổ chức đoàn cán bộ QLNN, doanh nghiệp của tỉnh tham gia khảo sát thị trường XTTM, TMĐT tại các địa phương trong nước; Xây dựng chương trình XTTM giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển TMĐT giai đoạn 2021-2025; Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác XTTM lĩnh vực công thương và XTTM lĩnh vực nông nghiệp năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021.

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan