Bạn đang ở đây

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 20/5, tại Hội trường Tỉnh ủy, Đoàn công tác số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp cho ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi họp.

Dự buổi họp có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái đã báo cáo kết quả chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham gia ý kiến vào văn kiện trình Đại hội của thành phố các đại biểu cơ bản nhất trí với kết cấu và bố cục của báo cáo chính trị trình Đại hội. Về chủ đề Đại hội cơ bản bao hàm đủ các thành tố, tương đối phù hợp, đã thể hiện được ý chí và mục tiêu phát triển của thành phố; về kết cấu, bố cục báo cáo chính trị tương đối phù hợp, cơ bản đầy đủ các phần, rõ ràng.

Về nội dung của báo cáo chính trị đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh để đánh giá, làm rõ được những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ. Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 có tính phấn đấu và quyết tâm chính trị cao, đề ra nhiều giải pháp mới, sáng tạo.

Các đại biểu có ý kiến một số nội dung còn trùng lặp; một số phần chưa cụ thể với điều kiện thực tiễn của thành phố; tiêu đề một số mục chưa thể hiện được kết quả đạt được; cách so sánh số liệu ở một số chỉ tiêu chưa phù hợp.

Báo cáo cần đánh giá đúng thực chất hơn về vai trò, kết quả đạt được trong một số lĩnh vực của nông nghiệp thành phố; cần điều chỉnh một số mục ở phần văn hóa xã hội và mục xây dựng Đảng cho phù hợp; bổ sung thêm nội dung về huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế…; cần đánh giá cụ thể hơn về chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm, chất lượng lao động…

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cho ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong phần mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu cần xác định thêm các nội dung về các khâu đột phá theo tinh thần các khâu đột phá của tỉnh; bổ sung chương trình trọng điểm về phát triển đô thị, về phát triển thương mại - dịch vụ…

Về nhiệm vụ và giải pháp cần viết khái quát hơn; báo cáo chưa đề cập sâu đến vấn đề liên kết vùng với các huyện, thị xã trong tỉnh để điều tiết, dẫn dắt, đầu tàu cho sự phát triển chung của toàn tỉnh; cần bổ sung thêm quy hoạch đô thị thành phố và quy hoạch sử dụng đất đai của cấp xã, phường; bổ sung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao; bổ sung các giải pháp thực sự khả thi bảo đảm hoàn thành các tiêu chí đô thị loại II…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những nỗ lực trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và công tác chuẩn bị các nội dung báo cáo, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ thành phố được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý đối với Đảng bộ thành phố cần xác định rõ chủ đề của Đại hội, nêu bật mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ; cần nghiêm cứu xem xét điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu chủ yếu cho phù hợp với sự phát triển của thành phố; xây dựng đô thị thông minh, phát triển các loại hình dịch vụ, thương mại theo hướng hiện đại; xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; nghiên cứu lựa chọn một số vấn đề, lĩnh vực quan trọng để xác định thành chương trình trọng điểm nhằm đạt mục tiêu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II “Xanh, bản sắc và hạnh phúc”. Đồng thời đề nghị Đảng bộ thành phố tiếp thu toàn bộ những ý kiến tham gia góp ý để bổ sung, chỉnh sửa, sớm hoàn thiện báo cáo chính trị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp; tiếp tục chỉnh trang đô thị, hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội; phát động phong trào thi đua sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tổ chức các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan