Bạn đang ở đây

Mời tham dự khoá huấn huyện “Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba.com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu”

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói riêng sản xuất và kinh doanh hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh trong và hậu dịch Covid-19. Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã ký thoả thuận hợp tác với Tập đoàn Alibaba hỗ trợ giúp các doanh nghiệp tăng cường hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, tư vấn triển khai các đơn hàng trên quy mô lớn, ổn định, với các dịch vụ hỗ trợ chuyên sâu, định hướng vào thương mại điện tử bền vững, tăng trưởng ổn định, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp.

Cục Xúc tiến thương mại tổ chức khoá Tư vấn và Huấn luyện Thương mại điện tử thông qua sàn giao dịch Alibaba.com và tư vấn tiêu chí xuất khẩu” cho doanh nghiệp. (Có công văn Cục XTTM kèm theo)

Thời gian: Ngày 26 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Thành phố Lào Cai

Đề nghị các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái quan tâm và đăng ký tham dự chương trình này, hạn đăng ký trước 17h00’ ngày 23/11/2020.

Mọi chi tiết liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Yên Bái

Địa chỉ: Số 107A, đường Hoà Bình, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.866.677; Email: xttmyenbai@gmail.com

Người liên hệ: Chị Giang 0946671168

Nguồn: TTKC&XTTM

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan